HOTLINE: 0963.321.100
0129.848.6666

Visa Kết hôn và Thăm thân

Làm thế nào để kết hôn với người Đài loan?

Các quy định pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài hiện nay thường xuyên thay đổi nên nhiều người sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận và tìm hiểu thông tin chính xác để soạn thảo hồ sơ khi làm thủ tục kết hôn với người…
Đọc thêm...